Algemene voorwaarden

 

1      Inschrijven en annuleren

  • De cursussen gaan door mits er voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 4 personen). Zou er een cursus hierdoor komen te vervallen, dan nemen wij contact met je op of je in aanmerking wilt komen voor een volgende cursus. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de cursus kosteloos te annuleren.
  • Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Indien er niet is betaald, kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.
  • Annuleren (schriftelijk/via mail) is mogelijk tot 1 maand voorafgaand aan de cursus. Doe je dit later, dan storten wij het reeds betaalde bedrag niet terug. Wel kun je natuurlijk in aanmerking komen voor een volgende cursus.
  • Als de cursus vol is kunnen wij je -in onderling overleg- op de wachtlijst indelen.
  • Indien de deelnemer zonder opgaaf van reden niet verschijnt op de afgesproken cursusdatum, heeft de deelnemer geen recht op restitutie of herplanning van de cursus naar een later moment.

2      Veiligheid en aansprakelijkheid

  • Je neemt op eigen risico aan de cursus deel en je neemt de veiligheidsinstructies van de docent en de veiligheidsvoorschriften die op locatie gehanteerd worden in acht.
  • Je volgt de cursus in een omgeving met hefbruggen, apparatuur en gereedschappen. Het is verstandig om daar met je kleding en (veiligheids-)schoeisel rekening mee te houden. Je kunt ter plekke werkhandschoenen kopen als je deze zelf niet hebt.
  • De docenten dragen er zorg voor dat het werken met bruggen, gereedschappen en overige apparatuur veilig verloopt. Het niet opvolgen van de (veiligheids-) instructies van de docenten is op eigen risico. Bij het niet opvolgen van (veiligheids-)instructies van de docent kan de deelnemer met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van de cursusgelden zal plaatsvinden.
  • Indien een deelnemer zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt zal de deelnemer met onmiddellijke ingang uit de cursus worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden.
  • Het oprijden en afrijden van de hefbruggen, alsmede het hanteren van de hefbruggen, dient te allen tijde plaats te vinden onder toezicht van een docent.
  • Het indien gewenst sleutelen aan de eigen auto tijdens autosleutelcursussen is voor eigen risico.
  • Autosleutelcursus.nl is niet aansprakelijk voor de ongevallen die jou overkomen of die door jouw toedoen worden veroorzaakt.
  • Autosleutelcursus.nl is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
  • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik wordt toegebracht aan eigendommen van de werkplaats, van medecursisten of van Autosleutelcursus.nl, dienen te worden vergoed door de deelnemer.

3      Leeftijd

Voor onze cursussen en workshops geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Wil je deelnemen, maar ben je jonger dan 18? Dat kan, maar dan is schriftelijke toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. Neem in dit geval voor inschrijven contact op via onze contactmogelijkheden.

 

Door deelname aan de cursus verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

​Wij wensen je veel sleutelplezier!