Inrijden van een nieuwe motor

Auto’s kunnen snel of langzaam ingereden worden. Wat zijn de gevolgen?
Voor een antwoord op deze vraag laten we Peter Fokker, redacteur van het blad Auto & Motortechniek aan het woord.


“Inslijten gebeurt wel degelijk. Dat proces wordt versterkt door de motor kortdurend flink te belasten, zodat de zuigerveren sterk tegen de cilinderwand worden gedrukt. Langdurig zwaar belasten is niet goed, omdat het inslijpproces onvoldoende tijd heeft gehad en voor teveel slijtage zorgt.” Als richtlijn houden de meeste autofabrikanten drie- tot vijfduizend kilometer aan, voor voldoende inslijten. Gaat het inslijtproces te snel, dan slijten de zuigerveren niet goed in op de cilinderwand en zullen verbrandingsgassen langs de zuigerveren lekken. Dit heeft vermogensverlies tot gevolg en zorgt voor vervuiling van de motor, wat op haar beurt nog meer vermogensverlies oplevert."De kans op een niet goede inslijting is echter bij de huidige materiaal- en smeertechniek zeer klein. Is het toch gebeurd, dan kan dit verholpen worden met speciale ‘inloopolie’, of in het uiterste geval, met het opnieuw honen van de cilinders bij een revisiebedrijf."

(informatie ontleend aan ‘Intermediair’, 19 september 2009)

februari 2010